RA-telemedicin

Her kan du besvare dit spørgeskema som handler om din leddegigt. Dine svar er en del af dit opfølgningsforløb.
Personalet på Reumatologisk Ambulatorium vurderer dine svar på spørgeskemaet.


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo